top of page

Mensen willen 

gehoord worden. Kantell* hoort zelfs dat wat niet gezegd wordt!

Product

Belevingsonderzoek gekanteld​

"Kantell doet de ellenlange vragenlijsten in de ban!"

01 / LEUK

De opdrachtgever wilt informatie, de respondent heeft deze informatie. De respondent wilt geen ellenlange vragenlijsten, maar een korte, leuke methode om datgene te delen wat hij/zij belangrijk vindt. Bij Kantell is dat mogelijk! [lees verder]

02 / SNEL&VALIDE

Onderzoek dat leuk, kort en snel is en ook nog valide? Dat kan bij ons! Respondenten kunnen kwijt wat zij willen en de opdrachtgever krijgt een volledige rapportage met statistisch valide numerieke waarden. [lees verder]

03 / HOGE RESPONS
Omdat de methode als leuk en toegankelijk ervaren wordt, stijgt de kwantitatieve respons. Tevens voert niet alleen de ‘schreeuwende minderheid’ het woord, maar krijgt de ‘zwijgende meerderheid’ ook een stem, waardoor de kwalitatieve respons stijgt.
[lees verder]

Belevingsonderzoek gekanteld​

"Kantell doet de ellenlange vragenlijsten in de ban!"

01 / LEUK

De opdrachtgever wilt informatie, de respondent heeft deze informatie. De respondent wilt geen ellenlange vragenlijsten, maar een korte, leuke methode om datgene te delen wat hij/zij belangrijk vindt. Bij Kantell is dat mogelijk! [lees verder]

02 / SNEL&VALIDE

Onderzoek dat leuk, kort en snel is en ook nog valide? Dat kan bij ons! Respondenten kunnen kwijt wat zij willen en de opdrachtgever krijgt een volledige rapportage met statistisch valide numerieke waarden. [lees verder]

03 / HOGE RESPONS
Omdat de methode als leuk en toegankelijk ervaren wordt, stijgt de kwantitatieve respons. Tevens voert niet alleen de ‘schreeuwende minderheid’ het woord, maar krijgt de ‘zwijgende meerderheid’ ook een stem, waardoor de kwalitatieve respons stijgt.
[lees verder]

Kantell*

Onderzoek door Kantell wordt uitgevoerd conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ingaand mei 2018). Kantell werkt conform de NEN 27001_2017.

WIJ ZIJN Kantell*

Het kantellen van denken over onderzoek

ONS VERHAAL

In 2011 kregen de oprichters een opdracht van de Nederlandse Overheid om een Rijksbreed intern-KlanttevredenheidsOnderzoek (iKTO) te ontwikkelen waarin 130.000 ambtenaren hun mening over de bedrijfsvoering konden geven. Naast het verdienen van een intellectueel eigendom is zó veel plezier aan beleefd aan het ontwikkelen van het instrument, dat de oprichters besloten om deze methode door te ontwikkelen en te delen met de rest van de wereld. En hier zijn we dan…

ONZE VISIE

Onderzoek moet léuk zijn. De beleving van de respondent staat centraal, zij hebben immers informatie te delen. Het gevolg is dat de opdrachtgever de informatie krijgt, die recht doet aan de totaalbeleving van de respondent. 

De totaalbeleving wordt uitgedrukt in heldere en valide rapportages. 

ONZE METHODE

De methode is ontwikkeld met in het achterhoofd de wens om significant meer aspecten te kunnen bevragen in significant minder tijd, op een manier die door de respondent als leuk zou worden ervaren. En dit alles uiteraard terwijl de statistische validiteit van de respons even hoog is als in 'oude vormen' van onderzoek (Validatie TNS-NIPO, SIXTAT, 2011-2014). Dit is gelukt!

Respondenten ervaren het instrument als ‘No nonsens’, maar als ook prettig, leuk, snel en eenvoudig om in te vullen. Opdrachtgevers ervaren het instrument als een 'verfrissend alternatief voor het oude, ietwat saaie onderzoek'. 

KANTELL UW ONDERZOEK NU!

U kunt de Kantell™ onderzoeksmethode gebruiken voor de volgende onderzoeken:

- Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

- Mederwerkersbelevingsonderzoek (MBO)

- Personeelsmonitor (PM)

- Eindgebruikersonderzoek (EGO)

- (intern-)Klanttevredenheidsonderzoek (iKTO)

- Patiënttevredenheidsonderzoek (PTO)

- Patiëntbelevingsonderzoek (PBO)

- Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)

- Burgerbelevingsonderzoek (BBO)

About
Featured

Een meting doen? Een adviesvraag rondom een van bovenstaande onderzoeken? 

CONTACT

Tel: 020 - 244 1065 

Brouwersgracht 192-B 

1013 HC Amsterdam, Netherlands

Contact

ADVIES

Wij denken graag mee!

Heeft u hulp nodig bij het nadenken over uw onderzoeksvraagstukken? Wilt u praten over hoe uw organisatie kan profiteren van onze vernieuwende onderzoeksinstrumenten? Wij gaan hierover graag vrijblijvend met u in gesprek. Bel ons of vul onderstaand formulier in voor een afspraak.

Bericht ontvangen!

Demo
bottom of page