top of page

Leuk

Snel & valide

Respons

Kantell is opgericht omdat wij geloven dat belevingsonderzoek niet saai hoeft te zijn. Wij geloven ook dat hoe verder iets van de beleving van een mens af staat, hoe saaier deze mens het vindt. Juist met belevingsonderzoek moet het instrument, of de onderzoeksmethode, niet afstotend werken. Immers, als een onderzoeksinstrument afstotend werkt, haken mensen af en dan krijg je geen goed beeld van de de totaalbeleving. Onderzoek moet dus leuk zijn! Dicht bij de beleving van mensen staan. Dát is onze expertise. Daarom bestaan wij.

 

Iedere keer dat de onderzoeksmethode is gebruikt, zien we een hogere respons bij de volgende meting. Natuurlijk hebben we onderzoek gedaan naar wat mensen van onze methode vinden. Met gepaste trots kunnen wij zeggen dat respondenten onze methode ‘aantoonbaar leuk’ vinden. Dit soort resultaten, gecombineerd met tevreden opdrachtgevers geeft ons vleugels. Dat maakt ons Kantell!

Op een geheel eigen wijze onderzoekt Kantell de beleving van de mensen waar het om gaat, de respondenten. Met, naar onze mening, de eerste onderzoeksmethode die respondenten werkelijk centraal stelt. En respondenten waarderen dit. Ze geven het ons terug als feed back, maar we zien het ook in de respons, die tot nu toe na iedere meting tussen de 1,5 en 3 procent stijgt. En dat is veel. En dat is tegen de algemene trend van enquêtemoeheid in. We zien in de responsstijging dat steeds meer mensen gaan meedoen met het (herhaalde) onderzoek, mensen die eerder waren afgehaakt. Zo krijgt de opdrachtgever een genuanceerder beeld over wat er zich afspeelt binnen zijn onderzoekspopulatie omdat naast de 'schreeuwende minderheid' steeds meer de zwijgende meerderheid van zich laat horen. Een hogere kwalitatieve respons noemen we dat ook wel. 

De onderzoeksmethode is in verschillende instrumenten statistisch gevalideerd. Zodanig dat bij gebruik van bijvoorbeeld een intern-klanttevredenheidsonderzoek (iKTO), bonus-malus contracten tussen afnemer en leverancier kunnen worden geëvalueerd met een nauwkeurigheid van twee decimalen na de komma!

Kantell belevingsonderzoek wordt leuk gevonden. Het is dan ook niet vreemd dat de respons na ieder onderzoek aantoonbaar stijgt. 

Deze stijging komt voor een deel tot stand omdat mensen die voorheen niet deelnamen aan tevredenheidsonderzoeken, dat nu wel doen. 

Ervaring leert ons dat mond op mond reclame over het onderzoek bijdraagt aan een grotere deelname.

Met een hogere kwantitatieve-en kwalitatieve respons doet uw onderzoek meer recht aan de totaalbeleving binnen uw respondentenpopulatie.

bottom of page