Schermafbeelding 2019-09-10 om 13.43.46.

Op 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht gegaan. Dit is de Europese-en nationale privacywet die bepaalt hoe er met de privacy van Europese burgers omgegaan dient te worden. Kantell B.V. staat organisaties sinds jaar en dag bij in het inrichten van hun (onderzoeks-) ICT infrastructuur, conform de AVG. Onze klanten zijn organisaties in de publieke en private sector.